Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z czym informujemy:

Administratorem Danych Osobowych  jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne.
Dane osobowe klienta/kontrahenta  są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy, realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) , c) , f) RODO.
Podanie danych przez klienta/kontrahenta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będzie możliwe.
Klient/kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe klienta/kontrahenta będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami jak również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów przedsiębiorstwa.
Odbiorcami danych osobowych klienta/kontrahenta będą te podmioty, którym GZGK ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz GZGK usługi niezbędne do wykonywania umowy.