Pogotowie wodociągowe

tel. alarmowy/pogotowie - zgłaszanie awarii wodociągów i kanalizacji:      661 30 40 03