Dostępność

Edyta Guła
Koordynator ds. dostępności
tel. 146669757
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,
  • monitorowanie dostępności w podmiocie i w  jednostkach organizacyjnych

Deklaracja dostępności